ZAŁOŻENIA FESTIWALU FILMOWEGO  
„MAŁA OJCZYZNA” 
w Pieskowej Skale


Festiwal „Mała Ojczyzna” w Pieskowej Skale ma być interdyscyplinarnym wydarzeniem kulturowym prezentującym obrazy przedstawiające tytułową Małą Ojczyznę okiem mieszkańca. Zamierzamy promować regiony poprzez ukazywanie w filmie miejsc, które u odbiorcy wywołają refleksję, zachwyt i pragnienie naocznego poznania tego,

co zobaczy na ekranie.


     Organizatorzy przyjęli sobie za zadanie upowszechnianie

i prezentację filmów stworzonych przez twórców, którzy za pomocą telefonu komórkowego lub innych dostępnych narzędzi wideorejestracji nakręcą film ze swojego regionu.
Ma to być krótka forma (do 12 minut) reklamy najciekawszego, najpiękniejszego, lub najbardziej wzruszającego miejsca, historycznego obiektu lub przyrody, zarejestrowanego przez młodego twórcę.

 
    Festiwal pragniemy zorganizować w Pieskowej Skale architektonicznej perełce XIV wieku, położonym w Ojcowskim Parku Narodowym, na samym jego skraju.Ta historyczna budowla powstała jako ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym, chroniącym szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Obecnie

to jeden z nielicznie tak pięknie zachowanych zabytków architektury renesansowej w Polsce. 
Miejsce to w połączeniu z prezentowanymi przez nas dziełami ma pomóc widzowi wejść w mistyczny świat filmu, kultury, sztuki i historii. 

 

Dodatkowymi celami festiwalu są:
-działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu 
i audiowizualności,
-wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstawaniu 
sztuki i kultury,
-realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy 
o sztuce filmowej lub poprzez sztukę filmową,
-promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy

z dziećmi, młodzieżą 
i osobami dorosłymi.

 

Szczególną uwagę pragniemy poświęcić tworzeniu filmów przez twórców młodego pokolenia. Organizator Festiwalu Stowarzyszenie Młodych Twórców Kultury i Sztuki Filmowej „Orli Szlak” zamierza zwrócić się z propozycją do szkół

o zorganizowanie kółek filmowych, podczas których uczniowie pod opieką nauczycieli i przy pomocy animatorów naszego stowarzyszenia będą tworzyć filmy festiwalowe, jak również małe formy informacyjne, w których ukażą historię i piękno rodzinnego regionu.

www.000webhost.com